JUDr. Iva Vychopňová

O nás

JUDr. Iva Vychopňová působila v justici u Okresního soudu v Benešově od roku 1990. Soudkyní byla jmenována v roce 1994 a tuto funkci vykonávala do roku 2011 a to po celou dobu se specializací na exekuce. Dne 5.10. 2011 byla jmenována soudní exekutorkou. Vlastní činnost soudní exekutorky zahájila dnem 1.1. 2012. V seznamu exekutorů vedeného Exekutorskou komorou ČR je zapsána pod č. 170.

 

JUDr. Iva Vychopňová, soudní exekutor IČ 72552565, je držitelem zbrojní licence pro zbraně kategorie: A, B, C, D. Uvedené kategorie zbraní mohou být předmětem její činnosti dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

 

Více než dvacetileté zkušenosti v oblasti exekučního řízení, stejně tak jako personální obsazení, technické zázemí a softwarové vybavení Exekutorského úřadu v Benešově jsou zárukou řádného vedení exekučního řízení a to bez ohledu na množství exekucí.