JUDr. Iva Vychopňová

Kontakt

Úřední hodiny

 

Pondělí
9 - 14
hod
Středa
9 - 14
hod

Zajištěn bezbariérový přístup, prosím volejte 311 444 834

 

ID datové schránky fnd6rwr
Korespondenční adresa Jiráskova 2042
  Benešov 256 01
Telefonní kontakt 311 444 834
  311 444 844
Fax 311 444 854
centrální e - mail info@eubenesov.cz

 

sběrný účet úschov: 2107065874 / 2700

platbu je nutno identifikovat variabilním symbolem, kterým je druhá čast značky exekučního spisu uvedeného bez lomítka (utvoření VS ze spisové značky např. 170 EX 74/11 je 7411).

Pokladní hodiny EÚ jsou totožné s úředními hodinami uvedenýmí výše.

Platbu lze provést i prostřednictvím peněžního ústavu převodem či osobním vkladem na účet shora uvedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Adresa pobočky v Benešově - Masarykovo náměstí, Řeznická 228.
Seznam poboček naleznete zde.

 

Nahlížení do spisu je možné účatníky či jejich zástupci v úředních hodinách shora či dálkovým přístupem.

 

Kontaktní osoby: JUDr. Iva Vychopňová - soudní exekutorka
  e - mail: info@eubenesov.cz
  telefon: 311 444 834 a 311 444 874
   
  Hana Pazderová - vedoucí kanceláře EÚ v Benešově
  e - mail: pazderova@eubenesov.cz
  telefon: 311 444 834 a 311 444 874
   
  Luboš Kubela - asistent exekutorky
  e - mail: kubela@eubenesov.cz
  telefon: 311 444 844 a 311 444 864
   
  Václav Hýna - asistent exekutorky
  e - mail: hyna@eubenesov.cz
  telefon: 311 444 834 a 311 444 874
   
   
 

Aneta Šrejmová - asistentka exekutorky

  e - mail: srejmova@eubenesov.cz
  telefon: 311 444 834 a 311 444 874
   
Informace o zástupci: Mgr. Simona Kiselová - soudní exekutorka
  EÚ v Karviné
  Karola Śliwky 125/20
  733 01 Karviná - Fryštát

 

Zřízenec GDPR JUDr. David Černecký
  Masarykova nám. 225
  256 01 - Benešov
  datová schránka: ID c3ahufb
  email: cernecky@pravni.cz
  tel.: 317 763 535 (v době úředních hodin kanceláře a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 8:30-11:00 a 12:00-16:00 a v době přítomnosti pověřence). V době mimo úřední hodiny kanceláře a v případě fyzické nepřítomnosti pověřence v kanceláři je možno využít e-mail nebo datovou schránku.
  email: cernecky@pravni.cz